Zdrojové obrázky
Maximální velikost: 1MB
Duplicitní obrázky
Změna velikosti zdrojových obrázků
%
%
Nastavení Spritů
px
px
Pokud nevyplníte, použije se bílá pro neprůhledné obrázky a černá pro průhledné.
%
Nastavení CSS
CSS selektory, které se vloží před název třídy
např. icon-([0-9]+).png - odpovídá číselné části každého názvu a ta bude použita ve vygenerovaných názvech CSS tříd
nesmí začnínat číslicí
CSS selektory, které se vloží za název třídy
Provides the height and width of each sprite in the CSS.